Special events

19 februari 2021
Ontbijtsessie:
Externe data koppelen

Online

5 maart 2021
Ontbijtsessie:
Het nieuwe Privacy Shield

Online

Ontwikkelingen als de AVG en Privacy Shield bieden een goed startpunt om juist nu veranderingen in te zetten die je bedrijf en propositie relevanter maken voor je klant.

managing partner

pepijn born

Ontbijtsessie: Externe data koppelen (online)

Vrijdag 19 februari 2021
9:00 - 10:30 uur

De kracht van een goede klantrelatie ligt in relevantie. Klantdata binnen het bedrijf is daarom zeer waardevol en kan goed ingezet worden voor relevante communicatie. Het uitbreiden van de interne data met additionele kenmerken vanuit externe bronnen voegt nog een extra slagkracht toe, maar het vraagt wel om extra aandacht voor de regelgeving, zeker gezien de AVG.

Samen met DDMA organiseert Datalogue daarom een ontbijtsessie hierover. We laten aan de hand van cases de waarde van een verrijkt klantbeeld zien en gaan in op belangrijk aandachtspunten, zoals doelbinding en profilering.

    20% hoger resultaat met externe data - is het risico het waard? De kansen en risico’s van externe data.

Diverse voorbeelden en het juridische kader. Alles wat je nodig hebt om waarde te halen uit externe data.

Aanmeldformulier Ontbijtsessie Externe data koppelen

Ontbijtsessie: Privacy Shield (online)

Vrijdag 5 maart 2021
9:00 - 10:30 uur

Het privacy shield is niet meer geldig. Dit zou kunnen betekenen dat alle software die door Amerikaanse bedrijven wordt aangeboden in een keer niet meer gebruikt mag worden; dus ook de klantendatabase in de cloud en de tracking pixel op de website. Gelukkig komen er nieuwe regels aan, maar het is wel belangrijk om goed te kijken wat nu nog is toegestaan en wat misschien niet.

Een herziening biedt kansen. Een goede opzet van je marketing automation en IT landschap zorgt ervoor dat dit soort wijzigingen geen grote impact hoeven te hebben. Datalogue en DDMA willen daarom een goed zicht geven van de stand van zaken en aan de hand van cases laten zien hoe je deze kans kan pakken zodat je in de toekomst minder afhankelijk bent van dit soort wijzigingen.

Het einde van het Privacy Shield = het einde van datagedreven marketing? Of een startpunt voor duurzame klantinteractie?

Toelichting op de nieuwe regelgeving en voorbeelden van kansen voor marketing automation.

Aanmeldformulier Ontbijtsessie Privacy Shield